ضرب المثل ها

ضرب المثل پارسی ‘ ضرب المثل عربی ‘ ضرب المثل عبری ‘ اسپانیولی‘ هندی آسیایی اروپایی آفریقایی آمریکای جنوبی مکریکی نگرویی شیلی کیچی(سرخپوستان شمالی) برزیلی اتازونی مجارستانی اسلواکی برمائی برنئو تازی ارمنی ژاپنی کتب مقدس مالایایی افغانی کردی روسی بلغارستانی کرواتی ولزی ضرب المثل اسکاتلندی شعر صبای خراسانی مثنوی مرغ خدا آلمانی کنیایی و...

اسفند 90
29 پست
زناشویی
2 پست
حرف_ب
22 پست
ژاپنی
1 پست
پارسی
4 پست
هندی
2 پست
عبری
3 پست
عربی
3 پست
ارمنی
2 پست
شعرصبا
3 پست
چینی
4 پست
حرف_الف
4 پست