ضرب المثل ها

ضرب المثل پارسی ‘ ضرب المثل عربی ‘ ضرب المثل عبری ‘ اسپانیولی‘ هندی آسیایی اروپایی آفریقایی آمریکای جنوبی مکریکی نگرویی شیلی کیچی(سرخپوستان شمالی) برزیلی اتازونی مجارستانی اسلواکی برمائی برنئو تازی ارمنی ژاپنی کتب مقدس مالایایی افغانی کردی روسی بلغارستانی کرواتی ولزی ضرب المثل اسکاتلندی شعر صبای خراسانی مثنوی مرغ خدا آلمانی کنیایی و...

طرز برخوردباشوهر
نویسنده : کمال الدین امیرمعز - ساعت ٩:٤٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩٠
 

به شوهرت به عنوان یک دوست مهربورز وبه عنوان یک دشمن از او بترس!


 
 
روش زناشویی آرام
نویسنده : کمال الدین امیرمعز - ساعت ٩:٤٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩٠
 

برای اینکه زندگی زناشویی آرام باشد شوهرباید کر و زن باید کورباشد.


 
 
یکی از روشهای درستکاری!
نویسنده : کمال الدین امیرمعز - ساعت ٩:٤٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩٠
 

به خاطراینکه همسایگانت درستکار بمانند در منزلت را قفل کن.


 
 
زودترازوقتش چیزی رو خواستن
نویسنده : کمال الدین امیرمعز - ساعت ٩:٤۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩٠
 

بچه که زود دندان درآورد ‘ پستان مادر را گاز میگیرد.


 
 
هواشونو داشته باش!
نویسنده : کمال الدین امیرمعز - ساعت ٩:۳٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩٠
 

برای اینکه شیرو تخم مرغ بدست آوری‘ نباید گاو ومرغ رااز خود بترسانی.


 
 
برای روزمبادا
نویسنده : کمال الدین امیرمعز - ساعت ٩:۳۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩٠
 

بینی پسرهمسایه ات را پاک کن و او را به خانه ات ببر.


 
 
قانون پول وشناخت
نویسنده : کمال الدین امیرمعز - ساعت ٩:۳٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩٠
 

باپول نمیتوانی خودت را بشناسی ‘بدون پول هیچ کس قادر به شناخت تو نخواهد بود.


 
 
هرکس به اندازه خود
نویسنده : کمال الدین امیرمعز - ساعت ٩:۱٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩٠
 

برای مورچه چند قطره باران سیل است


 
 
← صفحه بعد